Zona Transfrontaliera

Regiuni

Bulgaria
Nord-Vest
Nord Central
Nord-Est

Romania
Sud-Est
Sud-Muntenia
Sud-Vest Oltenia

Obiectivul principal al proiectului KIDS este promovarea în comun a atracțiilor turistice din zona transfrontalieră. Abordarea transfrontalieră este esențială, având în vedere că zona este extrem de bogată în patrimoniu cultural și natural (care este baza pentru numeroase activități turistice, o sursă importantă de valoare adăugată pentru orice vacanță), dar suferă de o proastă promovare a acestui patrimoniu. Proiectul KIDS va folosi instrumente moderne care vor crește gradul de know-how și atractivitatea obiectivelor și activităților turistice din zona transfrontalieră pentru familiile cu copii, atât din România cât și din Bulgaria.
Este important ca copiii să învețe într-un mod atractiv și captivant despre moștenirea naturală și culturală a regiunii transfrontaliere și despre țara vecină – România sau Bulgaria.
Obiectivele proiectului nu pot fi îndeplinite fără implicarea partenerilor din cele două părți ale graniței:
– cele 3 tururi ghidate vor include sit-uri din ambele părți ale graniței
– Festivalurile de Distracție in Familie vor fi organizate în ambele țări și vor avea o abordare transfrontalieră, deoarece participanții vor fi atât din România, cât și din Bulgaria, iar toate activitățile care se vor desfășura vor avea în vedere patrimoniul cultural și gastronomic al ambelor țări
– școlile vizate pentru promovarea patrimoniului natural și cultural al CBC în general, și produsele proiectului în special vor fi selectate atât din România cât și din Bulgaria

Activitățile vor fi desfășurate și coordonate între parteneri de ambele părți ale frontierei. Toți partenerii vor avea contact permanent și vor colabora pentru a dezvolta aplicația mobilă (CCMP EUROPROJECT este responsabil), pentru a dezvolta cele 3 vizite ghidate (CCI VRATSA), cele 25 de evenimente în școli (12 CCMP EUROPROJECT, 6 BIC INNOBRIDGE, 7 CCI VRATSA), cele 4 festivaluri pentru distracții în familie (2 CCMP EUROPROJECT și 2 CCI VRATSA) și pentru a dezvolta și implementa planul de management (BIC INNOBRIDGE). CCMP EUROPROJECT va fi responsabil să se asigure că activitățile sunt coordonate corespunzător, că programele sunt păstrate și că sunt atinse nivelurile de calitate adecvate.

Majoritatea siturilor din zona transfrontalieră sunt necunoscute și destul de neatractive pentru grupul țintă al acestui proiect – familiile cu copii. În plus, există o nepăsare aproape totală a autorităților și un deficit acut de fonduri necesare pentru a oferi alternative turistice pentru copii și familiile lor. Analiza nevoilor turiștilor din zona transfrontalieră a relevat lipsa informațiilor despre activitățile de agrement / culturale / sportive care pot fi asociate cu o vacanță în regiune. Turistii în general și familiile cu copii în special nu au o imagine exactă a atracțiilor și destinațiilor turistice transfrontaliere aparținând diferitelor tipuri de turism (cultural, activ, de divertisment, sănătate) și, prin urmare, este greu de atras să rămână mai mult în zonă. Proiectul oferă o soluție la această problemă: o ofertă integrată care promovează resurse și atracții turistice în zona transfrontalieră care vizează un segment ignorat de populație, dar cu un potențial mare – copiii și familiile lor.