Политика за поверителност

Политика за поверителност и информация относно обработката на лични данни

Защитата на вашата лична сфера, докато използвате нашата уеб платформа ( www.kids-project.eu/bg/ ) и мобилните приложения на KIDS Project е изключително важен аспект за нас. Ето защо ние продължаваме да ви информираме подробно за обработката на лични данни. ЦЕНТЪРЪТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТИ ЕВРОПРОЕКТ отговаря за защитата на данните на този уебсайт, със седалище ул. Михай Еминеску No. 35, община Слатина, окръг Олт, Румъния, пощенски код 230116. При използване и обработка на лични данни ЕВРОПРОЕКТ стриктно спазва действащите законови разпоредби относно защитата на данните. Правото на използване на лични данни и анонимни данни има фирма ЕВРОПРОЕКТ в рамките, предвидени от закона, като се зачитат правата на засегнатите лица, описани по-долу.

Тази декларация за защита на данните се отнася само за ( www.kids-project.eu/bg/ ) и свързани поддомейни, както и за мобилни приложения за iOs и Android – KIDS Project, но не и за страници, контролирани или управлявани от трети страни. Моля, проверете декларациите за защита на данните на уеб страници, контролирани или управлявани от трети страни, тъй като тези уеб страници не са под наш контрол и ЕВРОПРОЕКТ не поема отговорност за тяхното съдържание и техните мерки за защита на данните.

Законодателният контекст

Съгласно изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица по отношение на обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и отмяната на Директива 95/46/ЕО (наричана по-долу „Регламент GDPR“), приложим от 25 май 2018 г., имаме задължението да управляваме при безопасни условия и само за посочените цели личните данни, които ни предоставяте, като използвате нашия уебсайт, в съответствие с разпоредбите на Регламента GDPR.

За повече подробности относно съдържанието на това правно правило, моля, посетете следната връзка:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

1. Сигурност на данните
1.1 За да защити вашите данни, ЕВРОПРОЕКТ е предприел технически и организационни мерки за защита на тези данни, особено срещу загуба, манипулиране или неоторизиран достъп. Приетите мерки се проверяват редовно и постоянно се адаптират към състоянието на техниката. В случай на нарушение на защитата на Вашите лични данни, което се счита, че ще доведе до сериозен риск за Вашите права и свободи, ние ще Ви уведомим незабавно, доколкото е възможно в рамките на 72 часа.
1.2 Моля, имайте предвид, че вие ​​носите лична отговорност за поверителността и безопасното съхранение на вашите потребителски данни или пароли, които са ви били предадени или съобщени.

2. Обработка на данни на непълнолетни
2.1 Изрично отбелязваме, че всяка обработка на лични данни се отнася изключително за лица, които са навършили 16 години. Използването на системи и инструменти, както и резултатите от обработката на данни от потребители, които нямат тази минимална възраст, е забранено без съгласието на родителите/настойниците. Ако все още има обработка на лични данни, ние ще спрем обработката на тези данни, след като разберем този факт.

3. Събиране и обработка на лични данни
3.1. Данните, предоставени от вас
Личните данни се обработват от нас съгласно действащите законови разпоредби относно защитата на личните данни. ако кореспондирате с нас или попълните формуляр с данни на нашия уебсайт, моля, имайте предвид, че посочените от вас данни в съответния формуляр ще бъдат обработени за целите, описани по-долу.
3.2. Данни, събирани от нас
Ако посетите нашия уебсайт, личните данни се записват автоматично с помощта на бисквитки. За повече информация относно бисквитките, използвани на нашия уебсайт, вижте точка 7.

4.Партньорите
ЕВРОПРОЕКТ не извършват цялата обработка на лични данни само сами, но се възползват от подкрепата на професионални партньори, който действа въз основа на инструкциите, получени от ЕВРОПРОЕКТ за технически операции, свързани с хостинга на платформата и приложенията на KIDS Project и софтуера, на който са базирани.
В допълнение към това вашите данни се обработват с помощта на маркетингови агенции за целите, посочени по-долу.

Партньорите са внимателно подбрани и се задължават да осигурят чрез подходящи технически и организационни мерки обработката на вашите данни съгласно действащите законови разпоредби относно защитата на данните и зачитането на вашите права. На партньорите е забранено да използват получените лични данни за свои собствени или търговски цели или да ги предават на трети страни, освен в случаите, когато третите страни действат за постигане на целите на обработването, описани тук, в който случай се прилагат същите условия по отношение на прилагат технически и организационни мерки и ги.

5. Обработване на данни, за което не се изисква съгласие

Повече информация относно обработката на данни, за която не се изисква съгласие, можете да намерите в следния списък.

Регистрационна форма
• Регистрационна форма: При попълване на регистрационната форма Вашите лични данни от категориите* (име, фамилия, имейл адрес и телефонен номер, профилна снимка) ще бъдат обработвани при условията, посочени в този раздел.

  • Цел: Използване на IT платформата KIDS Project
  • Основания: Легитимен интерес от обработване на вашите данни индивидуално, за да можем да ви предоставим информация, отнасяща се до проекта: събития, курсове, семинари, документи, въпросници.
  • Продължителност на съхранение: равна на продължителността на проекта, но не повече от [18 месеца]
  • Последици от отказ: ако не предоставите тези данни, няма да можете да използвате приложението и софтуерната платформа и имплицитно няма да имате достъп до информация, представляваща интерес в рамките на проекта.

6. Обработка на данни, за които се изисква съгласие
ЕВРОПРОЕКТ обработва личните данни, посочени в точка [3.] за следните цели:
Абонамент за бюлетин
• Данните, посочени при регистрация в проекта (данни за контакт и идентификация) ще бъдат използвани само за изпращане на бюлетини. Когато изпращаме бюлетина, ние ще използваме посочения от вас имейл адрес и накрая се нуждаем от вашето потвърждение, че като собственик на имейл адреса сте съгласни да ги получавате (т.нар. функция Double Opt-In) . Можете да отмените абонамента по всяко време, като използвате мобилното приложение в Настройки на акаунта > Сигнали и известия и премахнете отметката от опцията за бюлетин от списъка с известия или като изпратите имейл до office@europroject.org.ro .

  • Цел: Изпращане на информация за проекта, курсове и събития
  • Основания: Съгласие
  • Продължителност на съхранение: Докато се изпраща бюлетинът, докато не се отпишете.

Последици от отказ: ако не сте съгласни с тази обработка, няма да получавате бюлетина.
*Полета за точни данни: Име и фамилия, E-mail адрес.

7. Бисквитки и социални плъгини
Ние събираме данни автоматично чрез използването на бисквитки. Бисквитката е малък текстов файл, който запазва интернет настройките. Почти всяка уеб страница използва тази технология. Това се изтегля от вашия интернет браузър при първия достъп до уеб страница. При следващ достъп до тази уеб страница със същото устройство, бисквитките и запазената информация се изпращат обратно на уеб страницата, която ги е създала (бисквитка на първа страна), или на друга уеб страница, към която принадлежат (бисквитка на трета страна). По този начин уеб страницата разпознава, че сте имали достъп до страницата веднъж преди с този браузър и променя показаното съдържание в някои случаи.

8. Вашите права като
субект на данни 8.1 Право на информация относно обработваните данни
Можете да поискате потвърждение за обработката на вашите лични данни и начина, по който те се използват.

8.2 Право на достъп до обработваните данни
Имате право да получите от ЕВРОПРОЕКТ потвърждение дали се обработват лични данни, отнасящи се до Вас, и ако е така, достъп до съответните данни и следната информация: а) целите на обработката; б) съответните категории лични данни; в) получатели или категории получатели, на които личните данни са били или ще бъдат разкрити, особено получатели от трети държави или международни организации; г) когато е възможно, срокът, за който се очаква да се съхраняват личните данни или, ако това не е възможно, критериите, използвани за установяване на този период; в случай че личните данни се предават на трета държава или международна организация,

8.3. Право на коригиране, ако обработваме лични данни, които считате за непълни или неточни, винаги можете да поискате тяхното коригиране или допълване. Ако сте създали потребителски акаунт, винаги можете да имате достъп до личните си данни и можете да допълвате или коригирате тях. освен това можете да затворите потребителския акаунт по всяко време.

8.5 Право на изтриване („правото да бъдеш забравен“) Можете да поискате изтриване на Вашите лични данни, ако целта, за която са били събрани, вече не съществува, ако обработването им противоречи на законовите разпоредби, ако обработването им засяга прекомерно Вашите интереси или ако обработката се основава на вашето съгласие, което сте оттеглили. Трябва да запомните, че може да има други причини, които възпрепятстват незабавното изтриване на вашите данни, например задължителни периоди на архивиране, висящи действия, искове, упражняване или защита на законни права и др.

8.6 Право на ограничаване на обработването Имате право да поискате ограничаване на обработването на вашите лични данни в следните случаи: а) оспорвате коректността на обработването на вашите данни, това се случва за период, който ни позволява да проверим коректността на Вашите данни б) обработването на Вашите данни от личен характер противоречи на законовите разпоредби, но Вие се противопоставяте на изтриването им и изисквате ограничаване на използването на тези данни в) вече не се нуждаем от Вашите лични данни за предвидената цел, но все още се нуждаете от тези данни за целите на изпълнението, упражняването или защитата на правни искове или сте оспорили обработването на вашите лични данни.

8.7 Право на преносимост на данните. Можете да поискате от нас да предоставим вашите лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран, обичаен и четим формат с технически средства, доколкото обработваме тези данни въз основа на вашето съгласие или за изпълнение на договор между нас, обработката се извършва чрез автоматизирани процеси. Имате право да поискате личните данни да бъдат предадени директно от един оператор на друг, когато това е възможно от етническа гледна точка.

8.8 Правото на възражение, ако обработваме вашите лични данни за изпълнение на задачи от обществен интерес, за упражняване на публична власт или ако се позоваваме на необходимостта да защитим легитимен интерес, можете да оспорите обработката на тези данни, в степента, в която има надделяващ легитимен интерес по отношение на вашите лични данни. Винаги можете да оттеглите съгласието за предаване на рекламни съобщения, без да посочвате причина.

8.9 Право да не бъдете обект на автоматизиран индивидуален процес на вземане на решения, включително създаване на профили Вие имате право, като субект на данните, да не бъдете обект на решение, основаващо се изключително на автоматична обработка, включително създаване на профили, които могат да породят правни последици по отношение на Вас или могат да Ви засегнат, с изключение на ситуацията, в която процесът на автоматизация се основава на Вашето изрично съгласие, като субект на данните. В случай, че прибегнем до тази дейност, ще ви информираме за следните аспекти:
наличието на автоматизиран процес на вземане на решения, включително създаване на профили, както и, поне в съответните случаи, уместна информация относно използваната логика и относно важността и очакваните последици от тази обработка за Вас. В тази ситуация в рамките на ЕВРОПРОЕКТ са установени подходящи мерки за защита на вашите права, свободи и законни интереси.

8.10 Право на петиция Ако смятате, че сме нарушили разпоредби на румънското или европейското законодателство при обработката на вашите лични данни, като по този начин сме нарушили правата ви, моля, свържете се с нас, за да изясним вашите въпроси. Разбира се, имате право да се свържете с румънския орган за защита на данните, съответно европейски надзорен орган.

Тези права могат да бъдат упражнени директно срещу EUROPROJECT чрез уведомление на имейл адрес  office@europroject.org.ro .

9. Данни за контакт
Длъжностно лице по защита на личните данни
Mirabela Jianu
EUROPROJECT
ЦЕНТЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ И КОНСУЛТАЦИИ EUROPROJECT
Str. Михай Еминеску бр. 35, Община Слатина, Окръг Олт, Румъния
Имейл:  office@europroject.org.ro

Директива за бисквитките
Защитата на вашата поверителност при използване на нашия уебсайт е изключително важна за нас. Ето защо продължаваме да ви информираме подробно относно събирането на лични и нелични данни.

Правото на използване на лични данни и анонимни данни има фирма ЕВРОПРОЕКТ в рамките, предвидени от закона, с изключение на правата на заинтересованите лица, описани по-долу.

Тази уеб страница използва софтуер за анализ на използването. Чрез оценяване на тези данни може да се получи полезна информация относно нуждите на потребителите. Тази информация допринася за подобряване на качеството на офертата. По-конкретно, за всяка консултация следният набор от данни се съхранява без ограничения:
Анонимизираната форма на IP адреса на компютъра, изпращащ заявката

Дата и час на консултацията, съответно заявката
Име на прегледаната страница или на прегледания файл
Препратка към страницата, от която се прави справка
Браузърът, използван от потребителя, включително версията на браузъра
Операционната система, използвана от потребителя

Какво е бисквитка?
Бисквитката е малък текстов файл, който запазва интернет настройките. Почти всяка уеб страница използва тази технология. Това се изтегля от вашия интернет браузър при първия достъп до уеб страница. При следващ достъп до тази уеб страница със същото устройство, бисквитките и запазената информация се изпращат обратно на уеб страницата, която ги е създала (бисквитка на първа страна), или на друга уеб страница, към която принадлежат (бисквитка на трета страна). По този начин уеб страницата разпознава, че сте имали достъп до страницата веднъж преди с този браузър и променя показаното съдържание в някои случаи.

Някои файлове с бисквитки са много полезни, защото могат да подобрят потребителското изживяване при повторен достъп до тази уеб страница. При условие, че използвате същия терминал и същия браузър, както преди, бисквитките запомнят, например, вашите предпочитания, съобщават как използвате дадена страница и адаптират показаните оферти към вашите лични интереси и нужди. Повечето бисквитки, използвани от нас, се изтриват автоматично от вашия твърд диск след края на сесията на браузъра („Бисквитки за сесия“). в допълнение, ние също използваме бисквитки, които остават на вашия твърд диск дори след края на сесията. Това има за цел да подобри потребителското изживяване в случай на нов достъп до уеб страницата, като впоследствие адаптира уеб страницата към вашите лични нужди,

Социални плъгини
ЕВРОПРОЕКТ използва на  www.kids-project.eu/bg/   така наречените социални плъгини (наричани по-долу бутони) на социални мрежи като Facebook, Twitter и Google+. в случай на посещение на нашата уеб страница, тези бутони са деактивирани, т.е. не предавате никакви данни към съответните социални мрежи. преди да можете да използвате тези бутони, трябва да ги активирате проактивно с едно щракване. Бутонът остава активен, докато не деактивирате или изтриете вашите бисквитки файлове.

След активиране се създава директна връзка със сървъра на съответната социална мрежа. Съдържанието на този бутон се предава от социалната мрежа директно на вашия браузър, който интегрира бутона в страницата. След активиране на бутон, съответната социална мрежа вече може да събира данни, независимо дали взаимодействате със съответния бутон или не. Ако сте свързани със социални мрежи, те могат да разпределят посещението ви на уеб страницата на вашия потребителски акаунт. Посещението на други уеб страници няма да бъде присвоено от социалната мрежа на вашия акаунт, преди да активирате съответните бутони на тези страници.

Не можем да повлияем на съдържанието на данните, събрани от социалните мрежи с помощта на техните бутони. За информация относно целта и обема на събиране на данни и последващото обработване и използване на данни от съответните социални мрежи, както и относно вашите права в тази връзка и възможностите за конфигурация за защита на личното ви пространство, моля, направете справка с информацията за защита на данните на съответните социални мрежи.

Настройките на вашите файлове с бисквитки
Можете да настроите браузъра си по такъв начин, че бисквитките да се създават само с вашето съгласие или като цяло да се отказват. Въпреки това, имайте предвид, че без файлове с бисквитки, определени части от уеб страницата не могат да бъдат използвани или могат да се използват само по ограничен начин.

Имате възможност да контролирате използването на „бисквитки“ и да го предотвратите, ако конфигурирате браузъра си, както следва:
• Internet Explorer, консултирайте се в това отношение ( https://support.microsoft.com/bg-bg/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies )
• Firefox, консултирайте се в това отношение ( https://support.mozilla.org/bg/kb/iztrivane-na-biskvitkite-i-danni-za-sajtove-vv-fir)
• Google Chrome, консултирайте се в тази връзка ( https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=bg )
• Safari , консултирайте се в тази връзка ( https://support.apple.com/bg-bg/HT201265 )