Партньори

Проект, изпълнен от:


Асоциация CCMP Europroject
ул. „Михай Еминеску“ № 35, гр. Слатина, окр. Олт, Румъния
тел.: 0249.420.098 / факс: 0249.410.994
E-mail: office@europroject.org.ro
www.europroject.org.ro

В партньорство с:


BIC INNOBRIDGE
бул. „Фердинанд“ № 3А, 7000, гр. Русе, България
тел: +359 82 825 875 / факс: +359 82 825 873
E-mail: info@innobridge.org, info@rcci.bg
www.rcci.bg


Търговско-Промишлена Палата Враца
Ул. „Христо Ботев“ № 24, п.кут: 267, гр. Враца, България
тел: +359 92 660 273/ Факс: +359 92 626 308
E-mail: cci-vr@bitex.com
www.cci-vratsa.org