Бизнес иновационен център ИНОБРИДЖ стартира серия от посещения в училища във връзка с изпълнение на проект „КИДС – УНИКАЛНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА СЕМЕЕН ТУРИЗЪМ И ПЪТУВАНЕ В РУМЪНО-БЪЛГАРСКАТА ЗОНА“

07.06.2021г.
Във връзка с изпълнението на проект „КИДС – УНИКАЛНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА СЕМЕЕН ТУРИЗЪМ И ПЪТУВАНЕ В РУМЪНО-БЪЛГАРСКАТА ЗОНА“, БИЦ Инобридж стартира серия от посещения в различни училища. Целта на посещенията е представяне на резултатите по проекта и популяризиране на туристически дестинации и възможности за семеен туризъм от трансграничния регион Румъния – България. По време на срещите ще бъдат представени разработените 3 маршрута: „Природни забележителности“, „Културно-историческо наследство“ и „Спорт и забавления“, както и мобилното приложение и неговите функционалности. Ще бъдат предоставени и 250 детски туристически комплекта, които включват раница, фенер, интерактивна карта, комплект за първа помощ, шапка, флаер и 3D брошура.
––––––––––––––––––––––––––––––––––
09.06.2021г.
Посещение в Професионална гимназия по туризъм „Иван П. Павлов“

На 08.06.2021г. екипът по проект „КИДС -УНИКАЛНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА СЕМЕЕН ТУРИЗЪМ И ПЪТУВАНЕ В РУМЪНО-БЪЛГАРСКАТА ЗОНА“ посети Професионална гимназия по туризъм „Иван П. Павлов“. Целта на събитието бе представяне на резултатите по проекта и популяризиране на туристически дестинации и възможности за семеен туризъм от трансграничния регион Румъния – България. По време на визитата бяха представени разработените 3 маршрута: „Природни забележителности“, „Културно-историческо наследство“ и „Спорт и забавления“, както и мобилното приложение и неговите функционалности. Бяха предоставени и детски туристически комплекта. В събитието се включиха 109 участника.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

11.06.2021г.
Още 3 събития в училища бяха проведени в периода 9 -11.06.2021г
На 9, 10 и 11.06.2021г. бяха проведени още 3 посещения в Професионална гимназия по туризъм „Иван П. Павлов“. Целта на посещенията бе представяне на резултатите по проекта и популяризиране на туристически дестинации и възможности за семеен туризъм от трансграничния регион Румъния – България. По време на визитите бяха представени разработените 3 маршрута: „Природни забележителности“, „Културно-историческо наследство“ и „Спорт и забавления“, както и мобилното приложение и неговите функционалности. Бяха предоставени и детски туристически комплекта. В събитието се включиха 257 участника.
––––––––––––––––––––––––––––––––––
16.06.2021г.
Събития в ОУ „Тома Кърджиев“
На 14 и 15.06.2021г. бяха проведени 2 събития в ОУ „Тома Кърджиев“. Целта на посещенията бе представяне на резултатите по проекта и популяризиране на туристически дестинации и възможности за семеен туризъм от трансграничния регион Румъния – България. По време на визитите бяха представени разработените 3 маршрута: „Природни забележителности“, „Културно-историческо наследство“ и „Спорт и забавления“, както и мобилното приложение и неговите функционалности. Бяха предоставени и детски туристически комплекта. В събитието се включиха 102 участника.

––––––––––––––––––––––––––––––––––
23.06.2021г.
Events to Primary School “Yordan Yovkov”
2 events were conducted to Primary School “Yordan Yovkov” on 22 and 23.06.2021. The purpose of the visits was to present the results of the project and promote tourist destinations and opportunities for family tourism from the cross-border region Romania – Bulgaria. During the visit were presented the developed 3 routes: Natural Landscapes Tour „, „Cultural Tour“ and „Fun and sports Tour“, as well as the mobile application and its functionalities, as well as the mobile application and its functionalities. Children’s travel kits were also provided. The event was attended by 110 participants.

––––––––––––––––––––––––––––––––––
29.06.2021г.
Събитие в Английска езикова гимназия „Гео Милев“
На 28.06.2021г. екипът по проект „КИДС -УНИКАЛНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА СЕМЕЕН ТУРИЗЪМ И ПЪТУВАНЕ В РУМЪНО-БЪЛГАРСКАТА ЗОНА“ посети Английска езикова гимназия „Гео Милев“. Целта на посещението бе представяне на резултатите по проекта и популяризиране на туристически дестинации и възможности за семеен туризъм от трансграничния регион Румъния – България. По време на визитата бяха представени разработените 3 маршрута: „Природни забележителности“, „Културно-историческо наследство“ и „Спорт и забавления“, както и мобилното приложение и неговите функционалности. Бяха предоставени и детски туристически комплекта. В събитието се включиха 25 участника.